Geluidswal golfbaan The Dutch II te Spijk

Locatie: Spijk

Bij de uitbreiding van de golfbaan The Dutch te Spijk wordt lang de rijksweg A15 en de Betuwelijn een geluidwal aangelegd met LD-staalslak 0/90 zvv. De toe te passen hoeveelheid LD-staalslak 0/90 zvv bedraagt ca. 1 mio ton. De uitvoering van het project loopt vanaf eind 2017 tot medio 2019.