Toeslagmaterialen voor beton

Pelt & Hooykaas levert twee soorten betongranulaat voor de productie van hoogwaardig beton, waarbij het gebruik van primaire grondstoffen zo veel mogelijk gereduceerd wordt.


Minimale belasting voor het milieu

Beton is wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal, en bestaat traditioneel uit zand, grind, cement, water en eventuele toeslagstoffen en/of vulstoffen. Het merendeel van deze stoffen worden gewonnen in de natuur. De winning van zand en grind heeft grote gevolgen voor het landschap en de leefomgeving van mens en natuur. Daarom komt het accent steeds meer te liggen op het milieuvriendelijk produceren en het duurzaam omgaan met steeds schaarser wordende primaire grondstoffen.

 

Recyclinggranulaten 

Pelt & Hooykaas levert twee soorten betongranulaten. Dit zijn zogenaamde recyclinggranulaten en hebben na een goede selectie en bewerking een zodanige hoge kwaliteit, dat het zonder problemen deels het grind en zand in beton kan vervangen. Recyclinggranulaten zijn granulaten die ontstaat bij het bewerken van steenachtige afvalstoffen of bijproducten. Hierdoor dragen onze betongranulaten bij aan het sluiten van de traditionele productieketen van beton en de reductie van het gebruik van primaire grondstoffen.

 

Eisen voor betongranulaten

In de betonnorm NEN-EN 206 zijn informatieve eisen opgenomen voor recyclinggranulaten. Omdat beton vele toepassingen heeft, worden er soms veel verschillende eisen aan de toeslagmaterialen gesteld. Het stellen van generieke eisen is dan ook niet eenvoudig.


Om te voorkomen dat de toepassing van recyclinggranulaat in het gedrang komt, is gezocht naar eisen die haalbaar zijn voor de granulaatproducent maar ook voldoende vertrouwen geven voor de betonproducent. NEN-EN 12620 is als basis genomen, waardoor de aansluiting met voor de recyclingsector bekende methoden, BRL 2506 en Nederlandse betonnormen is gewaarborgd. De eisen worden via NEN 8005 verwezenlijkt voor de Nederlandse markt.

 

1 product