Funderingsmateriaal wegenbouw

De funderingsmaterialen van Pelt & Hooykaas verminderen spoorvorming en verhogen de duurzaamheid van asfalt- en elementenverhardingen. 

Secundaire bouwgrondstoffen

De overheid stimuleert het gebruik van secundaire bouwgrondstoffen om op deze manier het gebruik van de schaarser wordende primaire grondstoffen terug te dringen. Secundaire bouwgrondstoffen zijn samengesteld uit grondstoffen, die niet als zodanig in de natuur worden gewonnen, maar die ontstaan als bijproduct bij de productieprocessen van andere stoffen of die vrijkomen als afvalstoffen uit diverse processen.

 

Milieunormen

Deze secundaire bouwgrondstoffen voldoen aan de milieunormen die gelden voor steenachtige bouwstoffen (Besluit Bodemkwaliteit), zodat ze op een verantwoorde wijze kunnen worden toegepast. In de wegenbouw worden jaarlijks enorme hoeveelheden secundaire bouwgrondstoffen als funderingsmateriaal toegepast.

 

Breed assortiment funderingsmaterialen 

De verschillende funderingsmaterialen van Pelt & Hooykaas voor de wegenbouw zijn allen secundaire bouwgrondstoffen en voldoen aan de geldende milieu- en kwaliteitsnormen. De verschillende funderingsmaterialen worden afhankelijk van het soort granulaat en de gradering geleverd vanuit ons (productie)bedrijven te IJmuiden, Vlissingen-Oost en BBZ-Recycling te Bergen op Zoom.

 

Onder asfalt-, beton- en elementenverharding

De funderingsmaterialen van Pelt & Hooykaas zijn licht gebonden of ongebonden steenmengsels voor funderingslagen in verhardingsconstructies onder een asfalt-, beton- of elementenverharding.

 

5 producten