Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de N.V.L.B., gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, op 29 juni 2009 onder nummer 54/2009, bindend van toepassing.

Hieronder kunt u de Algemene Voorwaarden van de N.V.L.B. raadplegen of via "Contact" een exemplaar opvragen.