Kwaliteit

De Pelt & Hooykaas-bedrijven profileren zich als toeleverancier voor de grond-, weg- en waterbouw. Hierbij spelen de veiligheid voor mens en milieu, en de kwaliteit van de producten een belangrijke rol. De Pelt & Hooykaas-bedrijven produceren en leveren producten, die aan de geldende milieuhygiƫnische en civieltechnische regelgeving en eisen voldoen.

Kwaliteit, Arbo en Milieu zijn een vast agendapunt in de diverse overlegstructuren binnen de bedrijven. Binnen de Pelt & Hooykaas-bedrijven is het streven naar een verdere optimalisatie en het bewaken van de kwaliteit, de arbeidsomstandigheden en het milieu een doorlopend proces. Pelt & Hooykaas is gecertificeerd op basis van ISO 9001. De producten van de Pelt & Hooykaas-bedrijven worden standaard met KOMO- of NL BSB-certificaat geleverd.
De productielocatie te IJmuiden beschikt bovendien over een Conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek AVCP 2+ voor de gangbare, CE-gemarkeerde producten.